Visoka turistička škola strukovnih studija u Beogradu

Visoka škola Beograd

Visoka turistička škola strukovnih studija u Beogradu
Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 152a, Beograd
Telefon: 011/ 2698-222
Imejl: info@visokaturisticka.edu.rs
Veb: http://www.visokaturisticka.edu.rs/
Studentska služba:
011/2698-222 lok. 12
kontakt osoba: Vesna Jovanović
Korisne informacije:
Obrazovanje u Visokoj turističkoj školi strukovnih studija traje tri školske godine, odnosno šest semestara.
Studijski programi:
Ekonomija i turizam
Broj studenata: 400
Visina školarine: 48000
Na studije se upisuje 110 studenata koji se finansiraju iz budzeta i 290 studenata koji plaćaju školarinu.
Fakultet prima ukupno: 400 studenata
Visina školarine: 48000 - 48000
ocena transparentnosti
0