Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment u Beogradu

Visoka škola Beograd

Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment u Beogradu
Adresa: Starine Novaka 24 Beograd
Telefon: 011/3234-002
Imejl: vtts@eunet.rs
Veb: http://www.vtts.edu.rs/
Studentska služba:
Kontakt osoba: Jelica Radosavljević, rukovodilac studentske službe
Studijski programi:
Dizajn tekstila i odeće
Broj studenata: 70
Visina školarine: 83000
40 studenata se finansira iz budžeta, a 30 plaća školarinu.
Menadžment u tekstilnoj industriji
Broj studenata: 40
Visina školarine: 50000
30 studenata se finansira iz budžeta, a 10 plaća školarinu.
Odevna tehnologija
Broj studenata: 90
Visina školarine: 50000
50 studenata se finansira iz budžeta, a 40 plaća školarinu.
Tekstilna tehnologija
Broj studenata: 40
Visina školarine: 50000
Svih 40 studenata se upisuju kao samofinansirajući.
Specijalisticke srtrukovne studije studijskog programa Odevna tehnologija
Visina školarine: 75000
Fakultet prima ukupno: 240 studenata
Visina školarine: 50000 - 83000
ocena transparentnosti
0