Visoka tehnološka škola strukovnih studija

Visoka škola Šabac

Visoka tehnološka škola strukovnih studija
Adresa: Hajduk Veljkova 10, Šabac
Telefon: 015/352-759
Imejl: vtssa@ptt.rs
Veb: http://www.vtssa.edu.rs/
Studentska služba:
Telefon: 015/352-728
Studijski programi:
Informacione tehnolgije
Broj studenata: 130
Visina školarine: 60000
30 studenata se finansira iz budžeta, a 100 plaća školarinu.
Prehrambene tehnologije
Broj studenata: 40
Visina školarine: 45000
25 studenata se finansira iz budžeta, a 15 plaća školarinu.
Proizvodne tehnologije
Broj studenata: 60
Visina školarine: 45000
40 studenata se finansira iz budžeta, a 20 plaća školarinu.
Zaštita životne sredine
Broj studenata: 20
Visina školarine: 45000
15 studenata se finansira iz budžeta, a 5 plaća školarinu.
Inžinjerski menadžment
Broj studenata: 66
20 studenata se finansira iz budžeta , a 46 plaća školarinu.
Fakultet prima ukupno: 316 studenata
Visina školarine: 45000 - 60000
ocena transparentnosti
0