Visoka tehnološka škola strukovnih studija u Aranđelovcu

Visoka škola Aranđelovac

Visoka tehnološka škola strukovnih studija u Aranđelovcu
Adresa: Josipa Pančića 11 Aranđelovac
Telefon: 034/6711-755
Imejl: vtsar@eunet.rs
Veb: http://www.vtsar.edu.rs/
Studentska služba:
Telefon: 034/6712-264
Korisne informacije:
Osnovne strukovne studije traju 3 godine ili 180 ESPB.
Studijski programi:
Zaštita životne sredine
Broj studenata: 60
35 studenata se upisuje na budžet, a 25 plaća školarinu.
Tehnologija nemetala
Broj studenata: 25
15 studenata se finansira iz budžeta, a 10 plaća školarinu.
Tehnologija vode
Broj studenata: 45
30 studenata se finansira iz budžeta, a 15 plaća školarinu.
Dizajn industrijske i unikatne keramike
Broj studenata: 20
15 studenata se finansira iz budžeta, a 5 plaća školarinu.
Fakultet prima ukupno: 150 studenata
Visina školarine: 60000
ocena transparentnosti
0