Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu

Visoka škola Novi Sad

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu
Adresa: Školska 1 Novi Sad
Telefon: 021/4892-500
Imejl: skola@vtsns.edu.rs, vtsns@metrohive.net
Veb: http://www.vtsns.edu.rs
Studentska služba:
Telefon: 021/4892-507
Kontakt osoba: Rada Dabić, koordinatorka za nastavu i studentsku službu
Radno vreme: 11-13 h
Korisne informacije:
1. Školarina za samofinansirajuće studente za sledeće studijske programe:

1. Proizvodni inžinjering
2. Termoenergetski i održavanje
3. Obrada metala
4. Zaštita od požara
5. Bezbednost i zdravlje na radu
6. Zaštita životne sredine
7. Grafičko inžinjerstvo
8. Elektroenergetika
se određuje na osnovu vrednosti jednog boda od 1.135 dinara x broj ESPB bodova svakog prijavljenog predmeta, što za najmanje 37 ESPB bodova iznosi 42.000 dinara, a za najviše 60 ESPB iznosi 68.000 dinara.

2. Školarina za samofinansirajuće studente za sledeće studijske programe:
1. Veb dizajn
2. Primenjena fotografija
3. Grafički dizajn
4. Informaciona tehnologija
5. Civilna zaštita
6. Elektronsko poslovanje
se određuje na osnovu vrednosti boda od 1.950 dinara x broj ESPB bodova svakog prijavljenog predmeta, što za najmanje 37 ESPB bodova iznosi 72.000 dinara, a za najviše 60 ESPB iznosi 85.000 dinara.

Na osnovnim studijama prima se u prvu godinu 520 studenata, od čega 175 na budžet, a ostalo su samofinansirajući.

Studijski programi:
Mašinsko inženjerstvo
Broj studenata: 80
Studenti se odlučuju za jedan od sledećih studijskih programa:
 • Proizvodni inzenjering (40 studenata)
 • Termoenergetika i odrzavanje (40 studenata)
Metalurško inženjerstvo
Broj studenata: 20
Studenti se odlučuju za jedan od sledećih studijskih programa:
 • Obrada metala (20 studenata)
Inženjerstvo zaštite
Broj studenata: 140
Studenti se odlučuju za jedan od sledećih studijskih programa:
 • Zaštita od požara(40 studenata)
 • Bezbednost i zdravlje na radu (40 studenata)
 • Zaštita životne sredine (40 studenata)
 • Civilna zaštita i spasavanje u vanrednim situacijama (20 studenata)
Grafičko inženjerstvo i dizajn
Broj studenata: 100
Studenti se odlučuju za jedan od sledećih studijskih programa:
 • Veb dizajn (30 studenata)
 • Grafički dizajn (20 studenata)
 • Primenjena fotografija (10 studenata)
 • Grafičko inženjerstvo (40 studenata)
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo
Broj studenata: 180
Studenti se odlučuju za jedan od sledećih studijskih programa:
 • Informaciona tehnologija (60 studenata)
 • Elektroenergetika (60 studenata)
 • Elektronsko poslovanje (60 studenata)
Fakultet prima ukupno: 520 studenata
Visina školarine: 42000 - 85000
ocena transparentnosti
0