Visoka tehnička škola strukovnih studija

Visoka škola Kragujevac

Visoka tehnička škola strukovnih studija
Adresa: Kosovska 8, Kragujevac
Telefon: 034/381-418
Imejl: office@vts.edu.rs
Veb: http://www.vts.edu.rs/
Studijski programi:
Informatika
Broj studenata: 90
Visina školarine: 45000
40 studenata se finansira iz budžeta, a 50 plaća školarinu. Studenti se opredeljuju za jedan od sledećih smerova:
  • Informatički inženjering
  • Menadžment informacionih sistema
Saobraćaj
Broj studenata: 90
Visina školarine: 50000
Studenti se opredeljuju za jedan od sledećih smerova:
  • Drumski saobraćaj 40 studenata se finansira iz budžeta, a 50 plaća školarinu.
Mašinstvo
Broj studenata: 80
Visina školarine: 50000
Studenti se opredeljuju za jedan od sledećih smerova:
  • Motori i vozila 20 studenata se upisuje na budžet, a 20 plaća školarinu.
  • Urbano inženjerstvo 20 studenata se upisuje na budžet, a 20 plaća školarinu.
Fakultet prima ukupno: 260 studenata
Visina školarine: 50000 - 50000
ocena transparentnosti
0