Visoka tehnička škola

Visoka škola Beograd

Visoka tehnička škola
Adresa: Bulevar Zorana Djindjića 152a, Novi Beograd
Telefon: 011/2671-500
Imejl: info@visokatehnicka.edu.rs
Veb: http://www.visokatehnicka.edu.rs
Korisne informacije:
90 studenata se finansira iz budžeta, a 90 plaća školarinu.
Studijski programi:
Kompjuterski mašinski sistemi
Visina školarine: 52000
Studenti se opredeljuju za jedan od sledećih modula:
  • Kompjutersko projektovanje i modeliranje
  • Kompjuterizovani proizvodni sistemi
Industrijsko inženjerstvo
Visina školarine: 52000
Studenti se opredeljuju za jedan od sledećih modula:
  • Industrijsko inženjerstvo sa menadžmentom
  • Industrijsko inženjerstvo sa informatikom
Fakultet ce upisati 80 studenata na budzet i 90 na samofinansiranje.
Visina školarine: 52000 - 52000
ocena transparentnosti
0