Visoka tehnička mašinska škola strukovnih studija

Visoka škola Trstenik

Visoka tehnička mašinska škola strukovnih studija
Adresa: Radoja Krstića 19, Trstenik
Telefon: 037/714-121
Imejl: stsluzba@vtms-ts.edu.rs
Veb: http://www.vtms-ts.edu.rs
Studijski programi:
Hidraulika i pneumatika
Broj studenata: 80
Visina školarine: 55000
20 studenata se finansira iz budžeta, a 60 plaća škoalrinu.
Informatika u inženjerstvu
Broj studenata: 70
Visina školarine: 55000
30 studenata se finansira iz budžeta, a 40 plaća školarinu.
Inženjerstvo u saobraćaju
Broj studenata: 80
Visina školarine: 55000
30 studenata se finansira iz budžeta, a 50 plaća školarinu.
Poljoprivreno-prehrambena oprema
Broj studenata: 30
Visina školarine: 55000
10 studenata se finansira iz budžeta, a 20 plaća školarinu.
Proizvodno mašinstvo
Broj studenata: 30
Visina školarine: 55000
20 studenata se finansira iz budžeta, a 10 plaća školarinu.
Fakultet prima ukupno: 290 studenata
Visina školarine: 55000 - 55000
ocena transparentnosti
0