Visoka škola tehničkih strukovnih studija u Čačku

Visoka škola Čačak

Visoka škola tehničkih strukovnih studija u Čačku
Adresa: Svetog Save 65, Čačak
Telefon: 032/222-321
Imejl: office@vstss.com
Veb: http://www.visokaskolacacak.edu.rs/
Studentska služba:
Telefon: 032/302-790
Kontakt osoba: Marijana Polovina, referent za studentska pitanja
Korisne informacije:
Studije traju 3 godine, odnosno 180 ESPB.
Studijski programi:
Elektrotehnika
Broj studenata: 140
Visina školarine: 58000
Studenti se opredeljuju za jedan od sledećih studijskih programa:
  • Elektroenergetika Prima se 45 studenata koji se finansiraju iz budžeta i 35 koji plaćaju školarinu.
  • Elektronika i Računarstvo 33 studenta se finansiraju iz budžeta, a 27 plaća školarinu.
Mašinstvo
Broj studenata: 150
Visina školarine: 58000
Studenti se opredeljuju za jedan od sledećih studijskih programa:
  • Industrijska informatika 70 studenata se prima na budžet, a 50 plaća školarinu.
  • Proizvodno mašinstvo 11 studenata se prima na budžet, a 19 plaća školarinu.
Menadžment
Broj studenata: 180
Visina školarine: 58000
Studenti se opredeljuju za jedan od sledećih studijskih programa:
  • Proizvodni menadžment 60 studenata se upisuje na budžet, a 120 plaća školarinu.
Grafika
Broj studenata: 80
Visina školarine: 58000
Studenti se opredeljuju za jedan od sledećih studijskih programa:
  • Grafička tehnika 45 studenata se upisuje na budžet, a 35 plaća školarinu.
Fakultet prima ukupno: 550 studenata
Visina školarine: 58000 - 58000
ocena transparentnosti
0