Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača

Visoka škola Pirot

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača
Adresa: Ćirila i Metodija 29, Pirot
Telefon: 010/313-710
Veb: http://www.pakadem.edu.rs/
Studentska služba:
Telefon: 010/345-253
Kontakt osoba: Jovan Dimitrijević
Studijski programi:
Program za obrazovanje vaspitača dece u predškolskim ustanovama
Broj studenata: 100
Visina školarine: 48000
Na budžet se upisuje 55 studenata, a 45 plaća školarinu.
Fakultet prima ukupno: 100 studenata
Visina školarine: 48000 - 48000
ocena transparentnosti
0