Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija u Beogradu

Visoka škola Beograd

Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija u Beogradu
Adresa: Pante Srećkovića br.2
Beograd
Telefon: 011/3291-707
Imejl: vslpu@vslpu.edu.rs
Veb: http://www.vslpu.edu.rs/
Studentska služba:
Telefon:
011/3291-196
Korisne informacije:
Osnovne strukovne studije traju 3 godine ili 180 ESPB.
Studijski programi:
Grafički dizajn
Broj studenata: 15
Visina školarine: 88500
Dizajn enterijera
Broj studenata: 15
Visina školarine: 88500
Likovna kultura
Broj studenata: 15
Visina školarine: 88500
Fakultet prima ukupno: 45 studenata
Visina školarine: 88500 - 88500
ocena transparentnosti
0