Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača

Visoka škola Sremska Mitrovica

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača
Adresa: Zmaj Jovina 29, Sremska Mitrovica
Telefon: 022/621-864
Veb: http://sm-vaspitac.edu.rs/
Studentska služba:
Kontakt osoba: Branka Gluščević, referent za studentska pitanja
Korisne informacije:
Studije traju 3 godine ili 180 ESPB.
Studijski programi:
Strukovni vapitač
Broj studenata: 120
Visina školarine: 50000
70 studenata se finansira iz budžeta, a 50 plaća školarinu.
Strukovni vaspitač dece u jaslicama
Broj studenata: 25
Visina školarine: 50000
15 se finansira iz budžeta , a 10 plaća školrinu.
strukovni vaspitač - menadžer
Broj studenata: 25
Visina školarine: 50000
15 studenata se finansira iz budžeta, a 10 plaća školarinu.
Fakultet prima ukupno: 170 studenata
Visina školarine: 50000 - 50000
ocena transparentnosti
0