Šumarski fakultet -->

Arhitektonski fakultet

Univerzitet u Beogradu

Arhitektonski fakultet
Telefon: 011/ 322-52-54
Imejl: fakultet@arh.bg.ac.rs
Veb: http://www.arh.bg.ac.rs
Studentska služba:
Telefon: 011/3370-199

Imejl: studentskasluzba@arh.bg.ac.rs
Studijski programi:
Arhitektura
Broj studenata: 300
Visina školarine: 240000 din.
200 studenata upisuje se na budžet, a 100 plaća školarinu.
Svi prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit za proveru sklonosti i sposobnosti za studije arhitekture. Ispit se polaže u formi međusobno povezanih zadataka i ima za cilj da izvrši proveru i procenu sposobnosti sagledavanja, razumevanja i predstavljanja oblika u prostoru, kao i proveru i procenu imaginacije i umeće sinteze i komponovanja.
Test se realizuje u toku jednog dana, u jednoj smeni, u trajanju od najviše 4 sata.
Fakultet prima ukupno: 300 studenata
Visina školarine: 240000 din.
ocena transparentnosti
3