Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača - Subotica

Visoka škola Subotica

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača - Subotica
Adresa: Banijska 67, Subotica
Telefon: 024/547-860
Imejl: vsovsu@gmail.com
Veb: http://www.vsovsu.rs/
Studijski programi:
Studijski program za obrazovanje vaspitača predškolske dece - mađarski jezik
Broj studenata: 30
Visina školarine: 50000
15 studenata se upisuje na teret budžeta, a 15 plaća školarinu.
Studijski program za obrazovanje vaspitača predškolske dece - srpski jezik
Broj studenata: 120
Visina školarine: 50000
57 studenata se upisuje na teret budžeta, a 63 plaća školarinu.
Obrazovanje trenera
Broj studenata: 90
Visina školarine: 70000
15 studenata se upisuje na teret budžeta, a 75 plaća školarinu.
Fakultet prima ukupno: 240 studenata
Visina školarine: 50000 - 70000
ocena transparentnosti
0