Visoka škola strukovnih studija za vaspitače

Visoka škola Kruševac

Visoka škola strukovnih studija za vaspitače
Adresa: Luke Ivanovića 22-24, Kruševac
Telefon: 037/420-760
Imejl: info@vaspks.edu.rs
Veb: http://www.vaspks.edu.rs/
Studentska služba:
Telefon: 037/439-754
Imejl: stsluzba@vaspks.edu.rs
Kontakt osoba: Ivan Andrejić, referent za studentska pitanja
Korisne informacije:
Studije traju tri godine, odnosno šest semestara.
Studijski programi:
Vaspitači predškolskog vaspitanja i obrazovanja
Broj studenata: 150
Visina školarine: 50000
100 studenata se upisuju na teret budžeta, a 50 plaćaju školarinu.
Fakultet prima ukupno: 150 studenata
Visina školarine: 50000 - 50000
ocena transparentnosti
0