Visoka škola strukovnih studija za vaspitače - Gnjilane

Visoka škola Gnjilane - Bujanovac

Visoka škola strukovnih studija za vaspitače - Gnjilane
Adresa: Karađorđev trg bb, Bujanovac
Telefon: 017/650-056
Imejl: vsovgb@nadlanu.com
Veb: http://www.vsov-gbr.edu.rs/
Korisne informacije:
Sedište Visoke škole se privremeno nalazi u Bujanovcu. Studije traju 3 godine ili 6 semestara.
Studijski programi:
Strukovne studije za obrazovanje vaspitača za rad u predškolskim ustanovama
Broj studenata: 120
60 studenata se finansira iz budžeta, a 60 plaća školarinu.
Fakultet prima ukupno: 120 studenata
Visina školarine: 45000 - 45000
ocena transparentnosti
0