Visoka škola strukovnih studija - BEOGRADSKA POLITEHNIKA

Visoka škola Beograd

Visoka škola strukovnih studija - BEOGRADSKA POLITEHNIKA
Adresa: Brankova br.17,
Krfska br.7
Beograd
Telefon: 011/26-33-127
Imejl: zstjelja@politehnika.edu.rs
Veb: http://www.politehnika.edu.rs/
Korisne informacije:
Pored osnovnih strukovnih studija čiji studijski programi traju 3 godine ili 180 ESPB, postoji mogućnost upisa i na specijalističke strukovne studije u trajanju od godinu dana ili 60 ESPB.
Studijski programi:
Osnovne strukovne studije:
Odeljenje za tehnologije
Broj studenata: 460
Visina školarine: 50000
 • Tehnologije prerade i obrade kože 5 studenata se upisuje na budžet, a 45 plaća školarinu.
 • Grafička tehnologija 52 studenta se upisuju na budžet, a 118 plaća školarinu.
 • Bezbednost i zdravlje na radu 50 studenata se upisuje na budžet, a 30 plaća školarinu.
 • Zaštita životne sredine 54 studenta se upisuju na budžet, a 26 plaća školarinu.
 • Menadžment kvalitetom 50 studenata se upisuje na budžet, a 30 plaća školarinu.
Odeljenje za dizajn
Broj studenata: 235
Visina školarine: 83000
 • Grafički dizajn 70 studenata se upisuje na budžet, a 50 plaća školarinu
 • Dizajn industrijskih proizvoda 40 studenata se upisuje na budžet, a 25 plaća školarinu.
 • Modni dizajn proizvoda od kože 35 studenata se upisuje na budžet, a 15 plaća školarinu
Specijalističke strukovne studije
Visina školarine: 73000
Svi studenti se upisuju kao samofinansirajući.
Odeljenje za tehnologije
Broj studenata: 60
Visina školarine: 50000
 • Inovacione tehnologije polimera Upisuje se 20 studenata.
 • Grafička proizvodnja Upisuje se 20 studenata.
 • Ocenjivanje usaglašenosti proizvoda Upisuje se 20 studenata
Fakultet prima ukupno: 755 studenata
Visina školarine: 50000 - 83000
ocena transparentnosti
0