<-- Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment Poslovni fakultet u Beogradu -->

FEFA - Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju

Univerzitet Singidunum

FEFA - Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju
Adresa: FEFA - Fakulet za ekonomiju, finansije i administraciju
Vojvode Mišića 43, Beograd
Telefon: 011/3066 -650
Imejl: info@fefa.edu.rs
Veb: http://www.fefa.edu.rs/
Studentska služba:
Telefon: 011/3066-671
Studijski programi:
Ekonomija
Broj studenata: 90
Visina školarine: 2900 evra
Program obuhvata dva modula: Primenjena ekonomija i Finansije i bankarstvo.
Menadžment
Broj studenata: 30
Visina školarine: 2900 evra
Program obuhvata dva modula: Poslovni menadžment i Menadžment javne administracije i lokalne uprave.
Fakultet prima ukupno: 120 studenata
Visina školarine: 2900 evra
ocena transparentnosti
1