<-- Pravni fakultet Rudarsko-geološki fakultet -->

Pravoslavni bogoslovski fakultet

Univerzitet u Beogradu

Pravoslavni bogoslovski fakultet
Adresa: Mije Kovačevića 11B
11000 Beograd
Telefon: 011/2762-732
Imejl: dekan@bfspc.bg.ac.rs
Veb: http://www.bfspc.bg.ac.rs
Studentska služba:
Telefon: 011/2762-732 lokal 305

Imejl: stusluzba@pbf.rs
Studijski programi:
Bogoslovsko - katihetski program
Broj studenata: 135
Visina školarine: 105000 din.
90 studenata se upisuje na budžet, a 45 plaća školarinu.
Bogoslovsko - pastirski program
Broj studenata: 95
Visina školarine: 105000 din.
60 studenata se upisuje na budžet, a 35 plaća školarinu.
Fakultet prima ukupno: 230 studenata
Visina školarine: 105000 din.
ocena transparentnosti
3