Beogradska poslovna škola

Visoka škola Beograd

Beogradska poslovna škola
Adresa:
Kraljice Marije 73 (27. Marta 149)
11000 Beograd
Telefon: 011/2401-888
Imejl: ilija.samardzic@bbs.edu.rs
Veb: http://www.bbs.edu.rs/
Korisne informacije:
Beogradska poslovna škola je akreditovana kao visoka škola strukovnih studija u trajanju od 3 godine ili 180 ESPB.
Studijski programi:
Porezi i carine
Marketing i trgovina
Finansije, računovodstvo i bankarstvo
Menadžment
Poslovna informatika i Е- biznis
Prima se ukupno 1200 studenata, od toga 200 studenata na budžet.
Visina školarine: 60000 - 60000
ocena transparentnosti
0