<-- Fakultet za primenjenu ekologiju - FUTURA FEFA - Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju -->

Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment

Univerzitet Singidunum

Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment
Adresa: Danijelova 32, Beograd
Telefon: 011/3094094
Imejl: fthm@singidunum.ac.rs
Veb: http://www.fthm.singidunum.ac.rs/
Studentska služba:
Saradnici: Gordana Miljević, Vera Lakić, Ivana Prokić
Telefon: 011/3093-207, 3093-217
Studijski programi:
Turizam
Broj studenata: 100
Visina školarine: 1800 evra
Hotelijerstvo
Broj studenata: 100
Visina školarine: 1800 evra
Gastronomija
Broj studenata: 100
Visina školarine: 1800 evra
Fakultet prima ukupno: 300 studenata
Visina školarine: 1800 evra
ocena transparentnosti
1