<-- Fakultet za fizičku hemiju Farmaceutski fakultet -->

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Univerzitet u Beogradu

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Adresa: Visokog Stevana 2
11000 Beograd
Telefon: 011/2183-056
Imejl: info@fasper.bg.ac.rs
Veb: http://www.fasper.bg.ac.rs/
Studentska služba:
telefon: 011/2182-052

imejl: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs
Studijski programi:
Logopedski smer
Broj studenata: 60
Visina školarine: 78000 din.
40 studenata se finansira iz budžeta, dok je 20 samofinansirajuće.
Specijalna edukacija i rehabilitacija gluvih i nagluvih osoba
Broj studenata: 30
Visina školarine: 78000 din.
20 studenata se finansira iz budžeta, dok je 10 samofinansirajuće.
Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa oštećenjem vida
Broj studenata: 30
Visina školarine: 78000 din.
20 studenata se finansira iz budžeta, dok je 10 samofinansirajuće.
Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju
Broj studenata: 60
Visina školarine: 78000 din.
40 studenata se finansira iz budžeta, dok je 20 samofinansirajuće.
Prevencija i tretman poremaćaja ponašanja
Broj studenata: 60
Visina školarine: 78000 din.
40 studenata se finansira iz budžeta, dok je 20 samofinansirajuće.
Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa motoričkim poremećajima
Broj studenata: 30
Visina školarine: 78000 din.
20 studenata se finansira iz budžeta, dok je 10 samofinansirajuće.
Fakultet prima ukupno: 270 studenata
Visina školarine: 78000 din.
ocena transparentnosti
2