Visoka strukovna škola za propagandu i odnose sa javnošću

Privatni fakultet

Visoka strukovna škola za propagandu i odnose sa javnošću
Adresa:
Budimska 10a
Beograd
Telefon: 011/334-16-57
Imejl: info@elitcollege.edu.rs
Veb: http://www.elitcollege.edu.rs
Studijski programi:
Propaganda i odnosi sa javnošću
Broj studenata: 40
Visina školarine: 150000
Fakultet prima ukupno: 40 studenata
Visina školarine: 150000 - 150000
ocena transparentnosti
0