Fakultet za menadžment

Univerzitet Singidunum

Fakultet za menadžment
Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 44
11070 Novi Beograd
Srbija
Telefon: 011/31 21 350
Imejl: dm@singidunum.ac.rs
Veb: http://www.dm.singidunum.ac.rs/
Studijski programi:
Broj studenata: 180
Fakultet prima ukupno: 180 studenata
Osim za 180 redovnih studenata, Fakultet za menadžment prima i 60 studenata kojima se pruža prilika za učenje na daljinu (DLS)
ocena transparentnosti
0