ComTrade ITS - Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije

Visoka škola Beograd

ComTrade ITS - Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije
Adresa: Savski nasip 7
Novi Beograd
Telefon: 011/209-67-77
Imejl: office@its.edu.rs
Veb: http://www.its.edu.rs/
Studentska služba:
Telefon:
011/209-67-77
Korisne informacije:
Plaćanje školarine može se izvršiti u 6 ili 12 rata. Za uplatu celog iznosa godine studija dobija se 10% popusta. Za uplatu celog iznosa jednog semestra dobija se 5% popusta. Školarina se plaća u eurima. Visoka škola strukovnih studija za Informacione Tehnologije svim budućim studentima prijavljenim do 1. jula 2011. godine poklanja pakete koji maksimalno olakšavaju studiranje: Laptop, besplatni softver i paket za učenje na daljinu. Nosioci Vukove diplome dobijaju stipendiju u iznosu školarine. Potrebno je poslati kratku biografiju i u par rečenica obrazložiti zašto želite da studirate na ComTrade-u.
Studijski programi:
Informacione tehnologije

U zavisnosti od izbora predmeta, studenti će po završetku studijskog programa Informacione tehnologije postati kompetentni u četiri domena, koji će u dodatku diplomi biti definisani kao:
Strukovni inženjer informacionih tehnologija:

-profil: programer za aplikativno programiranje,
-profil: programer za internet programiranje,
-profil: projektant informacionih sistema i 
-profil: menadžer u informacionim tehnologijama.

Elektronko poslovanje

U zavisnosti od izbora predmeta, studenti će po završetku studijskog programa Elektronsko poslovanje postati kompetentni u dva domena koji će u dodatku diplomi biti definisani kao: Strukovni inženjer informacionih tehnologija: -profil: elektronska trgovina i bankarstvo, -profil: internet marketing sa veb dizajnom.
Visina školarine: 150000 - 250000


 
ocena transparentnosti
0