<-- FEFA - Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju Poslovni fakultet u Valjevu -->

Poslovni fakultet u Beogradu

Univerzitet Singidunum

Poslovni fakultet u Beogradu
Adresa: Danijelova 32, Beograd
Telefon: 011/3094094
Imejl: pfb@singidunum.ac.rs
Veb: http://www.pfb.singidunum.ac.rs/
Studentska služba:
Telefon: 011/3093 206, 3093 216
Studijski programi:
Poslovna ekonomija
Broj studenata: 600
Visina školarine: 1800 evra
Marketing i trgovina
Broj studenata: 300
Visina školarine: 1800 evra
Fakultet prima ukupno: 900 studenata
Visina školarine: 1800 evra
ocena transparentnosti
1