<-- Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru Fakultet informacionih tehnologija -->

Fakultet digitalnih umetnosti

Metropolitan univerzitet

Fakultet digitalnih umetnosti
Adresa: Tadeuša Košcuška 63, Beograd
Telefon: 011/2030-885
Imejl: info@metropolitan.ac.rs
Veb: http:// www.metropolitan.ac.rs
Studentska služba:
Telefon: 011/2030-885

Imejl: info@metropolitan.ac.rs
Korisne informacije:
Nastavu je moguće pohađati na tradicionalan način ili putem interneta. Iznos školarine je isti za oba načina izvođenja nastave.
Studijski programi:
Dizajn štampanih medija
Broj studenata: 40
Visina školarine: 2000 evra
Podrazumeva sticanje veštine za samostalan rad u kompjuterskim softverima kao što su Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, In Design, FontLab Studio, Dreamweaver.
Dizajn interaktivnih medija
Broj studenata: 40
Visina školarine: 2500 evra
Podrazumeva sticanje veštine za samostalan rad u kompjuterskim softverima namenjenim za dizajn kao što su Maya, Macromedia Dreamweaver, Flash, Final Cut, Adobe Photoshop i drugi.
Modni dizajn
Broj studenata: 20
Visina školarine: 2500 evra
Studijski program modnog dizajna ostvaruje kompletno obrazovanje kadrova koji su sticanjem kako tehnika u modnom ujedno i grafičkom dizajnu kompetentni za samostalan ali i timski rad u sferama komercijalne modne industrije, marketinga, dizajn studijima, izdavačkim kućama ali i pokretanje sopstvenog modnog biznisa.
Fakultet prima ukupno: 100 studenata
Visina školarine: 2000 - 2500 evra
ocena transparentnosti
1