<-- Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu Fakultet za medije i komunikacije -->

Fakultet za informatiku i računarstvo

Univerzitet Singidunum

Fakultet za informatiku i računarstvo
Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 44, Novi Beograd
Telefon: 011/31-21-349
Imejl: dir@singidunum.ac.rs, fim@singidunum.ac.rs
Veb: http://www.dir.singidunum.ac.rs/
Studentska služba:
Saradnica: Gordana Sartori, Dragana Bulajić
Telefon: 011/31 21 563, 011/31 21 349
Studijski programi:
Informatika i računarstvo
Broj studenata: 80
Visina školarine: 1800 evra
Fakultet prima ukupno: 80 studenata
Visina školarine: 1800 evra
ocena transparentnosti
1