<-- Fakultet za informatiku i računarstvo Fakultet za primenjenu ekologiju - FUTURA -->

Fakultet za medije i komunikacije

Univerzitet Singidunum

Fakultet za medije i komunikacije
Adresa: Karađorđeva 65
11000 Beograd
Telefon: 011/2626-474
Imejl: fmk@singidunum.ac.rs
Veb: http://www.fmk.singidunum.ac.rs/
Studentska služba:
011/2626-891
fmk@singidunum.ac.rs
Korisne informacije:
Fakultet za medije i komunikacije nudi besplatnu prvu godinu studija svim učenicima srednjih škola u Srbiji koji su maturirali u školskoj 2013/14. godini sa ukupnim prosekom 4,5 i više.
Studijski programi:
Komunikacije i odnosi s javnošću
Broj studenata: 90
Visina školarine: 2100 evra
Novinarstvo i medijska produkcija
Broj studenata: 90
Visina školarine: 2100 evra
Psihologija
Broj studenata: 90
Visina školarine: 2500 evra
Digitalne umetnosti
Broj studenata: 40
Visina školarine: 2100 evra
Socijalni rad
Broj studenata: 50
Visina školarine: 1800 evra
Digitalni marketing
Broj studenata: 50
Visina školarine: 2100 evra
Fakultet prima ukupno: 410 studenata
Visina školarine: 1800 - 2500 evra
ocena transparentnosti
2