<-- Akademija klasičnog slikarstva Fakultet poslovne ekonomije -->

Fakultet ekološke poljoprivrede

Educons Univerzitet

Fakultet ekološke poljoprivrede
Adresa: Ulica Svetog Save 60
35210 Svilajnac
Telefon: 035/881-53-72
Imejl: info@educons.edu.rs
Veb: http://www.educons.edu.rs/fakultet-ekoloske-poljop
Studentska služba:
Telefon: 035/881-53-72, 063/743-12-58
Studijski programi:
Ekološka poljoprivreda
Broj studenata: 50
Visina školarine: 1390 evra
Fakultet prima ukupno: 50 studenata
Visina školarine: 1390 evra
ocena transparentnosti
1