<-- Fakultet za primenjenu bezbednost Fakultet za uslužni biznis -->

Fakultet za sport i turizam - TIMS

Educons Univerzitet

Fakultet za sport i turizam - TIMS
Adresa: Radnička 30a, Novi Sad
Telefon: 021/530-633
Imejl: info@tims.edu.rs
Veb: http://www.tims.edu.rs
Studentska služba:
telefon: 021/530-633


imejl: studentska.sluzba@tims.edu.rs
Korisne informacije:
Fakultet za sport i turizam u školskoj 2014/2015. godini omogućava: STIPENDIJE Srednjoškolci sa Vukovom diplomom ostvaruju pravo na stipendiju za I godinu studija u iznosu od 25% od ukupne školarine. POPUSTI Osobe sa invaliditetom – 20% popusta na cenu školarine Članovi uže porodice – 50% popusta na cenu školarine za drugog člana porodice
Studijski programi:
Fizičko vaspitanje i sport
Broj studenata: 50
Visina školarine: 1400 evra
Menadžment i biznis u turizmu
Broj studenata: 50
Visina školarine: 1300 evra
Fakultet prima ukupno: 100 studenata
Visina školarine: 1300 - 1400 evra
ocena transparentnosti
1