<-- Poslovni fakultet u Valjevu Akademija lepih umetnosti -->

Tehnički fakultet (bivši Fakultet za menadžment)

Univerzitet Singidunum

Tehnički fakultet (bivši Fakultet za menadžment)
Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 44
11070 Novi Beograd
Srbija
Telefon: 011/31 21 350
Imejl: dm@singidunum.ac.rs
Veb: http://www.dm.singidunum.ac.rs/
Studentska služba:
Telefon: 011/31 21 563, 011/31 21 349

Imejl: dm@singidunum.ac.rs
Studijski programi:
Inženjerski menadžment
Broj studenata: 180
Visina školarine: 1800 evra
Elektrotehnika i računarstvo
Fakultet prima ukupno: 180 studenata
Visina školarine: 1800 evra
ocena transparentnosti
1