<-- Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine Fakultet za menadžment nekretnina -->

Fakultet za graditeljski menadžment

Univerzitet Union Nikola Tesla

Fakultet za graditeljski menadžment
Adresa: Cara Dušana 62 - 64, 11000 Beograd
Telefon: 011/ 2180 - 271
Imejl: sadmin@fgm.edu.rs
Veb: http://unionnikolatesla.edu.rs
Studentska služba:
011/2180-143
Studijski programi:
Arhitektura
Građevina
ocena transparentnosti
1