Fakultet za poslovnu ekonomiju - Valjevo

Megatrend univerzitet

Fakultet za poslovnu ekonomiju - Valjevo
Adresa: Pop Lukina 26, 14000 Valjevo
Telefon: 014/221-539
Imejl: info@fpe.edu.rs
Veb: http://www.fpe.edu.rs/
Studentska služba:
Telefon:014/293-270, 014/293-271


Imejl: ssluzba@fpe.edu.rs


Radno vreme: od 9 do 16 časova svakog radnog dana.
Korisne informacije:
GENERACIJA 2013/2014. NE PLAĆA PRIJEMNI ISPIT, UPIS I ŠKOLARINU AKO PRVI PUT UPISUJE PRVU GODINU STUDIJA NA NEKOJ OD INSTITUCIJA MEGATREND UNIVERZITETA.
Studijski programi:
Poslovna ekonomija
Broj studenata: 150
Visina školarine: 1000 evra
Fakultet prima ukupno: 150 studenata
Visina školarine: 1000 evra
ocena transparentnosti
0