<-- Fakultet za medije i komunikacije Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment -->

Fakultet za primenjenu ekologiju - FUTURA

Univerzitet Singidunum

Fakultet za primenjenu ekologiju - FUTURA
Adresa: Požeška 83a., Beograd
Telefon: 011/3541439
Imejl: info@futura.edu.rs
Veb: http://www.futura.edu.rs/
Studentska služba:
Telefon: 011/3541439

Imejl: info@futura.edu.rs
Studijski programi:
Zaštita životne sredina
Broj studenata: 80
Visina školarine: 1600 evra
Fakultet prima ukupno: 80 studenata
Visina školarine: 1600 evra
ocena transparentnosti
3