<-- Fakultet za poslovne studije,Vršac Fakultet za pravo, javnu upravu i bezbednost (dosadašnji FDUA) -->

Fakultet za poslovnu ekonomiju Valjevo

Univerzitet "Džon Nezbit"

Fakultet za poslovnu ekonomiju Valjevo
Adresa: Pop Lukina 26, 14000 Valjevo
Telefon: 014/ 221-539
Imejl: info@fpe.edu.rs
Veb: http://www.fpe.edu.rs/
Studijski programi:
studije poslovne ekonomije
Broj studenata: 150
Visina školarine: 113000 din.
Fakultet prima ukupno: 150 studenata
Visina školarine: 113000 - 113000 din.
ocena transparentnosti
1