<-- Fakultet za poslovno industrijski menadžment Pravni fakultet -->

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić

Univerzitet Union

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić
Adresa: Bulevar oslobođenja 76, 21000 Novi Sad
Telefon: +381 (21) 472 7
Imejl: office@fpps.edu.rs
Veb: http://www.fpps.edu.rs/index.htm
Korisne informacije:
Školarina se plaća u 10 rata (1. rata je 380 €, a ostalih devet rata po 130 €) ili u celosti uz popust od 5%. Studenti iz iste porodice ostvaruju popust od 5% za svakog člana. Svi udžbenici su uračunati u cenu školarine, kao i overa semestra u datom roku. Kandidati koji su stekli Vukovu diplomu srednje škole u školskoj 2013/14. godini - ne plaćaju školarinu za upis u prvu godinu. Kandidati koji dolaze iz ustanova socijalne zaštite i hraniteljskih porodica, a imaju odličan uspeh u svim godinama srednjoškolskog obrazovanja - ne plaćaju školarinu za upis u prvu godinu. Kandidati koji dolaze iz ustanova socijalne zaštite i hraniteljskih porodica i čiji prosek tokom čitavog srednjoškolskog obrazovanja iznosi 4,00 i više - plaćaju 50% školarine za upis u prvu godinu.
Studijski programi:
Pravo
Broj studenata: 50
Visina školarine: 1550 evra
Poslovna psihologija
Broj studenata: 120
Visina školarine: 1550 evra
Engleski jezik
Broj studenata: 50
Visina školarine: 1550 evra
Bezbednost i kriminalistika
Broj studenata: 54
Visina školarine: 1550 evra
Poslovna ekonomija
Broj studenata: 48
Visina školarine: 1550 evra
Fakultet prima ukupno: 322 studenata
Visina školarine: 1550 - 1550 evra
ocena transparentnosti
2