Visoka škola modernog biznisa

Ne pripada nijednom univerzitetu

Visoka škola modernog biznisa
Adresa: Narodnih Heroja br. 30
11070 Novi Beograd
Telefon: 011/2600-266
Imejl: office@mbs.edu.rs
Veb: http://www.mbs.edu.rs/
Studentska služba:
011/2600-266
Korisne informacije:
Visoka škola modernog biznisa realizuje akademske studije prvog i drugog stepena. Završetkom osnovnih akademskih studija, koje traju tri godine, student stiče 180 ESPB i zvanje menadžer bačelor. Završetkom master akademskih studija, koje traju dve godine, student stiče 240 ESPB i zvanje master menadžer.
Studijski programi:
Menadžment u savremenom biznisu
Broj studenata: 120
Visina školarine: 1300 evra
Fakultet prima ukupno: 120 studenata
Visina školarine: 1300 - 1300 evra
ocena transparentnosti
0