<-- Stomatološki fakultet, Pančevo Fakultet za informatiku i računarstvo -->

Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu

Univerzitet Singidunum

Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu
Adresa: Danijelova 32, 11000 Beograd
Telefon: 011/3093 242
Imejl: ffkms@singidunum.ac.rs
Veb: http://ffkms.singidunum.ac.rs/
Korisne informacije:
Prijemni ispit na osnovnim akademskim studijama Fizičko vaspitanje i sport sastoji se iz: Testa opšte informisanosti Testa psiholoških karakteristika Testova za procenu opštih motoričkih sposobnosti Prijemni ispit na osnovnim akademskim studijama, Menadžment u sportu sastoji se iz: Testa opšte informisanosti Testa psiholoških karakteristika Individualnog intervjua sa svakim kandidatom. Na Fakultetu postoje i master studije za oba smera.
Studijski programi:
Fizičko vaspitanje i sport
Nakon uspešnog završetka studija, studenti stiču akademsko zvanje diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta.
Menadžment u sportu
Nakon uspešnog završetka studija, studenti stiču akademsko zvanje diplomirani menadžer u sportu.
Visina školarine: NaN0 din.
ocena transparentnosti
1