<-- Fakultet za digitalnu produkciju Fakultet za primenjenu bezbednost -->

Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu

Educons Univerzitet

Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
Adresa: Dvor 2, Sremska Kamenica
od 15. jula 2010. nova adresa: Narodnog fronta 53 (Liman 3), Novi Sad
Telefon: 021/461-141
Veb: http://www.fepps.edu.rs/
Studentska služba:
ssluzba@fepps.edu.rs
Studijski programi:
Pravo
Broj studenata: 100
Visina školarine: 1480 evra
Politikologija
Broj studenata: 50
Visina školarine: 1480 evra
Fakultet prima ukupno: 150 studenata
Visina školarine: 1480 evra
ocena transparentnosti
2