<-- Fakultet likovnih umetnosti Fakultet primenjenih umetnosti -->

Fakultet muzičke umetnosti

Univerzitet umetnosti u Beogradu

Fakultet muzičke umetnosti
Adresa: Kralja Milana 50
11000 Beograd
Telefon: 011/2659-466
Imejl: fmuinfo@fmu.bg.ac.rs
Veb: http://www.fmu.bg.ac.rs
Studentska služba:
Telefon: 011/2659-272

Imejl: referat@fmu.bg.ac.rs
Studijski programi:
Gudački instrumenti
Broj studenata: 20
Visina školarine: 120000 din.
Na ovom odseku mogu se studirati:
 • Violina, do 10 studenata
 • Viola, do 4 studenta
 • Vilončelo, do 4 studenta
 • Kontrabas, do 2 studenta
Dirigovanje
Broj studenata: 2
Visina školarine: 120000 din.
Solo pevanje
Broj studenata: 6
Visina školarine: 120000 din.
Klavir
Broj studenata: 20
Visina školarine: 120000 din.
Kompozicija
Broj studenata: 4
Visina školarine: 120000 din.
Duvački instrumenti
Broj studenata: 8
Visina školarine: 120000 din.
Na ovom odseku mogu se studirati:
 • Flauta, do 2 studenta
 • Oboa, 1 student
 • Klarinet, 1 student
 • Fagot, 1 student
 • Horna, 1 student
 • Truba, 1 student
 • Trombon, 1 student
Muzikologija
Broj studenata: 10
Visina školarine: 120000 din.
Muzička pedagogija
Broj studenata: 15
Visina školarine: 120000 din.
Muzička teorija
Broj studenata: 12
Visina školarine: 120000 din.
Poliinstrumentalni studijski program
Broj studenata: 7
Visina školarine: 120000 din.
Na ovom odseku mogu se studirati:
 • Čembalo, 1 student
 • Orgulje, 1 student
 • Harfa, 1 student
 • Udarajlke, 1 student
 • Gitara, do 3 studenta
Etnomuzikologija
Broj studenata: 10
Visina školarine: 120000 din.
Džez i popularna muzika
Broj studenata: 16
Visina školarine: 80000 din.
Na ovom odseku mogu se studirati:
 • Džez pevanje
 • Džez saksofon
 • Džez truba
 • Džez trombon
 • Džez klavir
 • Džez gitara
 • Džez kontrabas
 • Džez bubnjevi
Fakultet prima ukupno: 130 studenata
Visina školarine: 80000 - 120000 din.
ocena transparentnosti
2