<-- Fakultet muzičke umetnosti

Fakultet primenjenih umetnosti

Univerzitet umetnosti u Beogradu

Fakultet primenjenih umetnosti
Adresa: Kralja Petra 4
11000 Beograd
Telefon: 011/2182-047; 0
Imejl: fpu@beotel.rs; fpu@eunet.rs
Veb: http://www.fpu.edu.rs/
Studentska služba:
Telefon: 011/2622-613
Studijski programi:
Primenjena umetnost
Broj studenata: 82
Visina školarine: 170000 din.
Moduli koji postoje u okviru ovog programa su:
 • Primenjeno slikarstvo
 • Primenjeno vajarstvo
 • Grafika i knjiga
 • Fotografija
 • Animacija
 • Keramika
 • Scenografija
 • Scenski kostim
 • Savremeno odevanje 43 studenta se upisuje na budžet.
Dizajn
Broj studenata: 49
Visina školarine: 170000 din.
Moduli koji postoje u okviru ovog programa su:
 • Grafički dizajn
 • Industrijski dizajn
 • Dizajn enterijera i nameštaja
 • Dizajn tekstila 26 studenata se upisuje na budžet.
Konzervacija i restauracija
Broj studenata: 14
Visina školarine: 170000 din.
Moduli koji postoje u okviru ovog programa su:
 • Konzervacija i restauracija slika i umetničkih dela na papiru
 • Konzervacija i restauracija skulptura i arheoloških predmeta 6 studenata se upisuje na budžet.
Fakultet prima ukupno: 145 studenata
Visina školarine: 170000 din.
ocena transparentnosti
2