<-- Učiteljski fakultet u Prizrenu - Leposavić Fakultet likovnih umetnosti -->

Fakultet dramskih umetnosti

Univerzitet umetnosti u Beogradu

Fakultet dramskih umetnosti
Adresa: Bulevar umetnosti 20
11070 Novi Beograd
Telefon: 011/2135-684
Imejl: fduinfo@eunet.rs
Veb: http://www.fdu.edu.rs/
Studentska služba:
Telefon: 011/2604-525, 011/2135-684, lok. 06
Studijski programi:
Gluma
Broj studenata: 12
Visina školarine: 200000 din.
10 studenata se upisuje na budžet, a 2 plaća školarinu.
Pozorišna i radio režija
Broj studenata: 5
Visina školarine: 200000 din.
4 studenta se upisuju na budžet, a 1 plaća školarinu.
Dramaturgija
Broj studenata: 10
Visina školarine: 200000 din.
7 studenata se upisuje na budžet, a 3 plaća školarinu.
Menadžment i produkcija u pozorištu, radiju i kulturi
Broj studenata: 20
Visina školarine: 200000 din.
10 studenata se upisuje na budžet, a 10 plaća školarinu.
Filmska i TV režija
Broj studenata: 7
Visina školarine: 200000 din.
4 studenata se upisuje na budžet, a 3 plaća školarinu.
Filmska i TV produkcija
Broj studenata: 12
Visina školarine: 200000 din.
8 studenata se upisuje na budžet, a 4 plaća školarinu.
Kamera
Broj studenata: 12
Visina školarine: 200000 din.
6 studenata se upisuje na budžet, a 6 plaća školarinu.
Montaža
Broj studenata: 12
Visina školarine: 200000 din.
6 studenata se upisuje na budžet, a 6 plaća školarinu.
Snimanje i dizajn zvuka
Broj studenata: 10
Visina školarine: 200000 din.
7 studenata se upisuje na budžet, a 3 plaća školarinu.
Fakultet prima ukupno: 100 studenata
Visina školarine: 200000 din.
ocena transparentnosti
2