<-- Pravni fakultet Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine -->

Računarski fakultet

Univerzitet Union

Računarski fakultet
Adresa: Knez Mihajlova 6/VI, Beograd
Telefon: 011/2627-613
Imejl: raf@raf.edu.rs
Veb: http://www.raf.edu.rs
Studentska služba:
http://www.raf.edu.rs/forum/
Studijski programi:
Računarske nauke
Broj studenata: 25
Visina školarine: 2700 evra
Školarina je fiksirana u eurima (2700EUR), a može se platiti u tri rate.
Računarske mreže i komunikacije
Broj studenata: 30
Visina školarine: 2700 evra
Školarina je fiksirana u eurima (2700EUR), a može se platiti u tri rate.
Informacione tehnologije
Broj studenata: 55
Visina školarine: 1350 evra
Računarski dizajn (u procesu akreditacije)
Visina školarine: 2700 evra
Fakultet prima ukupno: 110 studenata
Visina školarine: 1350 - 2700 evra
ocena transparentnosti
3