<-- Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić -->

Fakultet za poslovno industrijski menadžment

Univerzitet Union

Fakultet za poslovno industrijski menadžment
Adresa: Ive Andrića 2, Mladenovac


Kneza Višeslava 27, Beograd
Telefon: 011/3549-937
Imejl: fpi.menadzment@gmail.com
Veb: http://www.fimmanager.edu.rs
Studentska služba:
Telefon: Mladenovac - 011/8232-427, Beograd - 011/3549-937
Studijski programi:
Poslovni menadžment
Broj studenata: 90
Visina školarine: 1200 evra
Fakultet prima ukupno: 90 studenata
Visina školarine: 1200 evra
ocena transparentnosti
1