<-- Akademija lepih umetnosti Fakultet za poslovno industrijski menadžment -->

Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije

Univerzitet Union

Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije
Adresa: Zmaj Jovina 12,
Beograd
Telefon: 011/2621-730
Imejl: office@bba.edu.rs
Veb: http://www.bba.edu.rs
Studentska služba:
Telefon: 011/2623-043


Imejl: stud@bba.edu.rs
Korisne informacije:
Osnovne akademske studije traju tri godine . U prvu godinu osnovnih akademskih studija može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Tokom trajanja osnovnih studija student ostvaruje ukupno 180 ESPB bodova. Nakon završetka osnovnih studija student stiče diplomu koja sadrži naziv Ekonomista/Bachelor. Student koji ostvari najmanje 240 ESPB bodova na osnovnim i master studijama stiče stručni naziv diplomirani ekonomista. Godišnja školarina iznosi 2.250,00 evra ako se plaćanje vrši odjednom odnosno 2.500,00 evra ako se plaćanje vrši u 5 ili 11 rata
Studijski programi:
Bankarstvo, osiguranje i finansije
Broj studenata: 99
Visina školarine: 2500 evra
Đaci sa Vukovom diplomom i aktivni sportisti mogu konkurisati za stipendiju Fakulteta. Fakultet organizuje i besplatnu pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita.
Fakultet prima ukupno: 99 studenata
Visina školarine: 2500 evra
ocena transparentnosti
2