<-- Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić Računarski fakultet -->

Pravni fakultet

Univerzitet Union

Pravni fakultet
Adresa: Goce Delčeva 36, Novi Beograd
Telefon: 011/2095-502
Imejl: info@pravnifakultet.rs
Veb: http://www.pravnifakultet.rs/
Studentska služba:
011/2095-540

Imejl: dragana.marjanovic@pravnifakultet.rs
Korisne informacije:
U cenu školarine uračunati su udžbenici, polaganje ispita bez obzira na broj i potvrde o redovnom studiranju. Za uplatu školarine u celosti odobrava se popust od 10 %. Studentima je omogućena praksa u sudovima, advokatskim kancelarijama, tužilaštvu i dr. Po završetku osnovnih studija moguć je nastavak obrazovanja na master i doktorskim studijama u zemlji i inostranstvu.
Studijski programi:
Pravo
Broj studenata: 130
Visina školarine: 2000 evra
Fakultet prima ukupno: 130 studenata
Visina školarine: 2000 evra
ocena transparentnosti
2