<-- Filozofski fakultet Mašinski fakultet -->

Građevinsko-arhitektonski fakultet

Univerzitet u Nišu

Građevinsko-arhitektonski fakultet
Adresa: Aleksandra Medvedeva 14
18000 Niš
Telefon: 018/588-200
Imejl: gaf@gaf.ni.ac.rs
Veb: http://www.gaf.ni.ac.rs/
Studentska služba:
Telefon: 018/588-277

Imejl: pitanja@gaf.ni.ac.rs
Korisne informacije:
U toku je postupak akreditacije.
Studijski programi:
Arhitektura
Broj studenata: 180
Visina školarine: 90000 din.
120 studenata se upisuje na budžet, a 60 plaća školarinu.
Građevinarstvo
Broj studenata: 180
Visina školarine: 70000 din.
120 studenata se upisuje na budžet, a 60 plaća školarinu.
U okviru studija građevinarstva postoje sledeći moduli:
  • Kontrukcije
  • Hidrotehnika
  • Saobraćajnice
  • Zgradarstvo
Fakultet prima ukupno: 360 studenata
Visina školarine: 70000 - 90000 din.
ocena transparentnosti
2