<-- Ekonomski fakultet Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja -->

Elektronski fakultet

Univerzitet u Nišu

Elektronski fakultet
Adresa: Aleksandra Medvedeva 14, Niš
Telefon: 018/529-105
Imejl: efinfo@elfak.ni.ac.rs
Veb: http://www.elfak.ni.ac.rs
Studentska služba:
018/529-623

Imejl: ljiljana.mihajlovic@elfak.ni.ac.rs
Studijski programi:
Elektrotehnika i računarstvo
Broj studenata: 420
Visina školarine: 89000 din.
350 studenata se finansira iz budžeta, a 70 plaća školarinu.
Prva godina studija je zajednička za sve studente. Od druge godine studenti se opredeljuju za jedan od sledećih modula:
  • Elektroenergetika
  • Elektronske komponente i mikrosistemi
  • Računarstvo i informatika
  • Elektronika i telekomunikacije
  • Upravljanje sistemima
Fakultet prima ukupno: 420 studenata
Visina školarine: 89000 din.
ocena transparentnosti
1