<-- Prirodno-matematički fakultet Učiteljski fakultet u Vranju -->

Tehnološki fakultet u Leskovcu

Univerzitet u Nišu

Tehnološki fakultet u Leskovcu
Adresa: Bulevar oslobođenja 124
Leskovac
Telefon: 016/247-016
Imejl: tehfak@ni.ac.rs
Veb: http://www.tf.ni.ac.rs
Studentska služba:
Telefon: 016/242-560
Imejl: nikolicana@tf.ni.ac.rs

Služba radi sa studentima od 11 do 13 sati.
Korisne informacije:
Po konkursu nema samofinansirajućih studenata.
Studijski programi:
Hemijske tehnologije
Broj studenata: 60
Visina školarine: 45000 din.
Svi studenti se upisuju na teret budžeta.
Studenti se opredeljeuju za jedno od tri studijska područja:
  • Farmaceutsko-kozmetičko inženjerstvo
  • Ekološko inženjerstvo
  • Organska hemijska tehnologija i polimerno inženjerstvo
Prehrambena tehnologija i biotehnologija
Broj studenata: 40
Visina školarine: 45000 din.
Svi studenti se upisuju na teret budžeta.
Studenti se opredeljeuju za jedno od dva studijska područja:
  • Prehrambena tehnologija
  • Biotehnologija
Tekstilne tehnologije
Broj studenata: 20
Visina školarine: 45000 din.
Svi studenti se upisuju na teret budžeta.
Studenti se opredeljeuju za jedno od dva studijska područja:
  • Tekstilno inženjerstvo (4 studenta)
  • Industrijski dizajn tekstilnih proizvoda (16 studenata)
Fakultet prima ukupno: 120 studenata
Visina školarine: 45000 din.
ocena transparentnosti
3